BMS System zarządzania budynkami

System zarządzania budynkami​

W naszej ofercie posiadamy rozwiązanie DCIM (Data Center Infrastructure Management), rozwijane w oparciu o wieloletnie doświadczenia w integracji różnych typów Data Center. Oprogramowanie skutecznie integruje specjalistyczne urządzenia spotykane w serwerowniach: aparaturę kontrolno-pomiarową w poszczególnych torach, stany zabezpieczeń, liczniki, listwy iPDU, ZSR’y, STS,y, zasilacze awaryjne UPS oraz agregaty. Ponadto integruje pomiary środowiskowe tj. temperatury, wilgotności, zalania wodą, otwarcia i zamknięcia przegród, klimatyzację precyzyjną a także systemy bezpieczeństwa w zakresie wczesnej detekcji dymu, urządzeń gaśniczych oraz kontroli dostępu.

System doskonale sprawdza się w obiektach już oddanych do użytku, remontowanych lub poddawanych termo-modernizacji (posiada dobre wsparcie dla standardów bezprzewodowych). Największe korzyści można uzyskać jednak przewidując system XBMS na etapie projektowania nowego budynku. Wspieramy projektantów w celu uzyskania pełnej integracji wszystkich systemów budynkowych, a w szczególności tych, które bezpośrednio odpowiadają za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz mediów. Jest to niezbędny warunek do pełnej kontroli efektywności energetycznej każdego obiektu.
Nadrzędnym celem wdrożenia systemu BMS jest uzyskanie pełnej kontroli nad infrastrukturą techniczną nadzorowanych obiektów. Swobodny dostęp do parametrów oraz wskaźników pochodzących z pomiarów umożliwia automatyzację oraz optymalizację parametrów eksploatacyjnych.

Synapse BMS Server™​

To rozwiązanie BMS przeznaczone do integracji instalacji ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zużycia mediów, oświetlenia oraz zasilania w pojedynczym obiekcie. Zakres integracji może być rozszerzony o inne systemy branżowe np. systemy bezpieczeństwa.
Schemat BMS

Neuron BMS Server™

Serwer przeznaczony do kompleksowej integracji wielu różnych systemów technicznych w dużych obiektach, oraz zaawansowane narzędzie do realizacji strefowego systemu monitoringu dla sieci wielu obiektów rozproszonych (maksymalnie do 190).
Rozproszony BMS
Przewiń do góry