Wybrane wdrożenia

analogowy-krajobraz-miasta-z-budynkami

Optymalizacja Systemów HVAC w kontekście systemów BMS

W obliczu rosnącej świadomości na temat potrzeby efektywnego zarządzania budynkami oraz ich zasobami energetycznymi systemy BMS i HVAC zyskują na znaczeniu. Ich integracja pozwala na optymalizację zużycia energii, poprawę komfortu użytkowników oraz zwiększenie efektywności operacyjnej infrastruktury wewnętrznej budynków.
Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięga 500000 osób. Na terenie lotniska znajduje się terminal pasażerski o łącznej powierzchni 6800 m2, przeznaczony do obsługi krajowego oraz międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Budynek został zaprojektowany w nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Elementy architektoniczne z desek imitujące pomosty – nawiązują do mazurskich jezior poprzecinanych drewnianymi kładkami. Wejścia i wyjścia do terminala przypominają formę mazurskich domów wykonanych z drewna a słupy w kształcie korony drzew, to tylko niektóre z elementów architektonicznych budynku wpisane w mazurski krajobraz.

Rozwiązanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS oraz SMS do monitoringu systemów automatyki HVAC, zużycia mediów, zasilania, aparatury w rozdzielniach (analizatorów, SZR'ów), oświetlenia, liczników mediów, SAP, KD, DSO, CCTV.​

Scroll to Top
Scroll to Top