Aplikacje specjalizowane

Aplikacje specjalizowane​

Oferujemy możliwość opracowania specjalizowanego oprogramowania (tzw. modułów aplikacyjnych), działających w środowisku administracyjnym serwerów klasy Synapse, Neuron lub Astro. Moduły aplikacyjne mogą realizować różne zadania w zależności od potrzeb Użytkowników. Wspólną cechą modułów aplikacyjnych jest możliwość dostępu do centralnej bazy danych SQL, gdzie gromadzone są informacje np. o pracownikach lub inne dane przesyłane z różnych drajwerów np. KD, SSWiN itd.

ATSKD - (ATS Kontrola Dostępu)

To moduł aplikacyjny ściśle współpracujący z drajwerem do systemu kontroli dostępu ATS firmy UTC Fire & Security. Dostarcza kompleksowego rozwiązania do zarządzania sterownikami kontroli dostępu ATS w architekturze rozproszonej. Umożliwia nadawanie uprawnień dostępu pracownikom w skali korporacyjnej do pomieszczeń w obiektach na terenie całego kraju

CERPiO - (Centralna Ewidencja Ruchu Pojazdów i Osób)​

To rozbudowany moduł aplikacyjny, którego zadaniem jest identyfikacja oraz ewidencja osób a także pojazdów przekraczających bramy terenu chronionego w oparciu o system kontroli dostępu oraz kamery CCTV. System zarządza awizacjami, wystawia dokumenty przewozowe.

SAZB - (System Automatycznego Zamykania Budynku)

To zaawansowany moduł aplikacyjny, którego głównym zadaniem jest monitorowanie obecności osób w oparciu o systemy SSWiN, SKD oraz CCTV a następnie sterowanie systemami DSO oraz SKD w taki sposób aby skutecznie doprowadzić do automatycznego zamknięcia budynku.

Aplikacje specjalizowane – szczegóły oferty

Oferta opracowania dedykowanego oprogramowania specjalizowanego, czyli modułów aplikacyjnych dla środowiska administracyjnego serwerów BMS oraz PSIM klasy Synapse, Neuron lub Astro to usługa, polegająca na projektowaniu i dostarczaniu oprogramowania, które w połączeniu z danymi gromadzonymi na serwerach może realizować nietypowe wymagania naszych klientów. Oprogramowanie tworzone w oparciu o bibliotekę eQuest umożliwia elastyczne dostosowanie funkcjonalności złożonych systemów do różnorodnych zastosowań.

Czytaj wszystko…

Wspólną cechą modułów aplikacyjnych jest dostęp do centralnej bazy danych SQL znajdującej się na serwerze oraz interfejs webowy, oparty o bibliotekę eQuest, umożliwiającą wydajną, wielostanowiskową obsługę aplikacji. Pozwala to na efektywne gromadzenie i zarządzanie informacjami, takimi jak dane pracowników, uprawnienia lub inne informacje przesyłane z różnych źródeł, np. systemyów SKD, CCTV, SSWiN, SAP itp.

Moduły aplikacyjne dla środowiska administracyjnego

Dzięki możliwości zaprojektowania i wykonania oprogramowania specjalizowanego, klienci mogą w pełni wykorzystywać potencjał drzemiący w architekturze klient-serwer, w serwerach klasy Synapse, Neuron i Astro w różnych dziedzinach – od zarządzania systemami kontroli dostępu po zarządzanie ruchem osób czy pojazdów na terenach zamkniętych. Dedykowane moduły pozwalają na elastyczne dostosowanie systemów do unikalnych wymagań i celów biznesowych danego klienta.

Zarządzanie kontrolą dostępu w architekturze rozproszonej, identyfikacja i ewidencja ruchu pojazdów, generowanie dokumentów przewozowych czy nadawanie uprawnień pracownikom, to tylko niektóre z obszarów regulowanych przez wyżej opisane moduły aplikacyjne.

Dlaczego warto postawić na oprogramowanie specjalizowane?

Oprogramowanie specjalizowane oferuje rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb. To z kolei przekłada się na wyjątkową funkcjonalność oraz efektywność w określonych dziedzinach.

Moduły specjalizowane uwzględniają unikalne wyzwania branżowe i pozwalają na optymalne wykorzystanie serwerów. Dostarczają narzędzia dedykowane do skomplikowanych procesów oraz zadań, które realizuje się w strukturach administracyjnych danego przedsiębiorstwa.

Dzięki temu firmy mogą zyskać konkurencyjność, zapewnić bezpieczeństwo oraz zwiększyć efektywność działania. Inwestycja w oprogramowanie specjalizowane jest więc inwestycją w przyszłość i sukces organizacji.

Aplikacje specjalizowane – kontakt

Pozostajemy do dyspozycji klientów. Odpowiemy na wszelkie pytania związane z wyżej wymienionymi modułami, przedstawimy szczegółowe informacje na temat naszych aplikacji specjalizowanych oraz omówimy, jak możemy dostosować proponowane rozwiązania do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Oferujemy profesjonalne doradztwo i konsultacje, aby zapewnić efektywne wykorzystanie oprogramowania specjalizowanego w danej branży lub organizacji.

Scroll to Top
Scroll to Top