Aplikacje specjalizowane

Aplikacje specjalizowane​

Oferujemy możliwość opracowania specjalizowanego oprogramowania (tzw. modułów aplikacyjnych), działających w środowisku administracyjnym serwerów klasy Synapse, Neuron lub Astro. Moduły aplikacyjne mogą realizować różne zadania w zależności od potrzeb Użytkownika. Wspólną cechą modułów aplikacyjnych jest możliwość dostępu do centralnej bazy danych SQL, gdzie gromadzone są informacje np. o pracownikach lub inne dane przesyłane z różnych drajwerów np. KD, SSWiN itd.

ATSKD - (ATS Kontrola Dostępu)

To moduł aplikacyjny ściśle współpracujący z drajwerem do systemu kontroli dostępu ATS firmy UTC Fire & Security. Dostarcza kompleksowego rozwiązania do zarządzania sterownikami kontroli dostępu ATS w architekturze rozproszonej. Umożliwia nadawanie uprawnień dostępu pracownikom w skali korporacyjnej do pomieszczeń w obiektach na terenie całego kraju

CERPiO - (Centralna Ewidencja Ruchu Pojazdów i Osób)​

To rozbudowany moduł aplikacyjny, którego zadaniem jest identyfikacja oraz ewidencja osób a także pojazdów przekraczających bramy terenu chronionego w oparciu o system kontroli dostępu oraz kamery CCTV. System zarządza awizacjami, wystawia dokumenty przewozowe.
Przewiń do góry