Integratory XBMS

Integratory XBMS​​

Oferujemy zespolone integratory sygnałów cyfrowych, analogowych oraz magistral w postaci prefabrykowanych rozdzielnic lub kompaktowych szafek elektroinstalacyjnych wyposażonych w automatykę z możliwością ich dostosowania do ilości odczytywanych sygnałów oraz koniecznych sterowań, stosownie do potrzeb integracji pojedynczego systemu lub całego budynku.
Integrator RSM i KSM
Szafki RSM oraz KSM przeznaczone są do monitorowania parametrów fizycznych zarówno w małych jak i dużych obiektach. Dodatkowo mogą być wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i dostosowane do monitoringu obiektów rozproszonych (sieci serwerowni, sieci budynków technicznych, trafostacji itp.). Integratory pozwalają kontrolować temperaturę, wilgotność, ciśnienie, stany zalania, stężenie gazów, obecność osób oraz umożliwiają sterowanie głowicami termostatycznymi lub zaworami mediów w celu optymalizacji zużycia energii cieplnej a także nadzorują pośrednio systemy bezpieczeństwa np. centrale SSWiN lub KD.

Szafki RSM

Rozdzielnice sterująco monitorujące, przeznaczone do sterowania układami hydraulicznymi węzłów ciepła lub solarnych, zaworów, głowic termostatycznych oraz do integracji towarzyszących im sygnałów cyfrowych i analogowych w oparciu o sieć lokalną, intranet lub Internet
Rozdzielnica RSM

Szafki KSM

Niskoprądowe koncentratory sygnałów, przeznaczone do integrowania sygnałów cyfrowych, analogowych oraz magistralnych w oparciu o sieć lokalną, intranet lub Internet. Umożliwiają sprowadzenie sygnałów, pochodzących z instalacji budynkowych lub specjalizowanych do nadrzędnego systemu monitorowania np. serwerów Synapse, Neuron lub Astro w architekturze lokalnej lub rozproszonej.

Rozdzielnica KSM
Przewiń do góry