Warunki korzystania serwisu

Niżej przedstawione są zasady i warunki korzystania z serwisu XBMS. Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu BMS.PL, XBMS.EU, XBMS.PL oraz XBMS.Cloud zwanym dalej serwisem BMS.PL oraz wszystkimi korzystającymi z serwisu Użytkownikami. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z serwisu BMS.PL Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności. Wszystkie prawa nieudostępnione w niniejszym regulaminie są zastrzeżone.

 1. Serwis BMS.PL jest serwisem informacyjno-promocyjnym firmy Quantum Controls Sp. z o.o. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:
  a) promocja usług oraz produktów firmy Quantum Controls w zakresie oprogramowania serwerów do monitoringu systemów infrastruktury budynkowej oraz komponentów uzupełniających.
  b) udostępnianie użytkownikom dokumentacji technologii eQuest oraz serwerów z rodziny XBMS,
  c) skupianie projektantów oraz integratorów w celu dzielenia się doświadczeniem, osiągnięciami oraz wsparciem technicznym w dziedzinie Building Management System oraz Security Management System.
 1. Dostęp do dokumentacji w serwisie BMS.PL jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
 2. Rejestracja umożliwia Ci dostęp do zasobów dokumentacji umieszczonej w serwisie BMS.PL Po zarejestrowaniu się możesz pobierać pliki oraz otrzymywać nasz biuletyn.
 3. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z serwisu BMS.PL, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik, który założył konto w serwisie BMS.PL, może w dowolnym czasie złożyć wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika.
 1. Użytkownik posiadający konto w serwisie XBMS zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać niezwłocznie serwis XBMS o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 1. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia oraz grafika podlegają ochronie. Wszystkie znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.
 2. Możliwe jest wykorzystywanie prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy serwisu XBMS.
 3. W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag do wydawcy witryny pod adres: info@qcontrols.pl.
 1. Dołożyliśmy wszelkich starań aby prezentowane w niniejszym serwisie treści były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże treści te mogą być niedokładne i mogą zawierać błędy.
 2. Nie gwarantujemy poprawności, kompletności oraz dokładności materiałów i nie przyjmujemy odpowiedzialności za rzetelność jakiejkolwiek porady, opinii, oświadczenia czy innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych w serwisie.
 3. Korzystając z serwisu potwierdzasz, że każde działanie oparte na treści serwisu podejmujesz wyłącznie na własne ryzyko.
Wydawca serwisu XBMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu XBMS (w tym za szkody będące skutkiem utraty zysków lub dochodów oraz utraty możliwości użycia serwisu) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nawet w przypadku, gdyby wydawca serwisu XBMS został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód.
W przypadku wystąpienia roszczenia o odszkodowanie, niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 1. Regulamin korzystania z niniejszej witryny podlega prawu polskiemu, stąd wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Polsce.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w serwisie XBMS.EU oraz XBMS.PL w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.
Scroll to Top
Scroll to Top