System SCADA

System SCADA​​

Oferujemy rozwiązanie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) przeznaczone do realizacji przemysłowych systemów nadzoru w oparciu o sterowniki PLC. Oprogramowanie dostarcza inżynierom kompletu narzędzi do integracji sterowników PLC oraz paneli HMI różnych producentów. Umożliwia precyzyjną diagnostykę drajwerów komunikacyjnych oraz udostępnia środowisko języka programowania do kontroli logiki przetwarzania danych za pomocą funkcji zdarzeniowych (triggerów). System rejestruje odczyty danych w bazie SQL, które można śledzić w trybie online w postaci trendów, wektorowej wizualizacji lub analizować dane historyczne za pomocą modułu trendów oraz raportów.

Rozwiązanie SCADA pozwala kontrolować procesy czasu rzeczywistego. Jest zalecane wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża pojemność oraz wysoka niezawodność systemu akwizycyjnego. Oprogramowanie posiada zaawansowany system alarmowania oparty na polityce priorytetów, która może być dostostosowana do każdego obiektu lub procesu. Każde zdarzenie może być zdefiniowane jako alarm, który może być prezentowany na mapach procesu, wysłany jako powiadomienie lub rejestrowany w bazie danych.

Synapse SCADA Server™​

To rozwiązanie przeznaczone do integracji sterowników PLC w pojedynczym obiekcie lub procesie. Zakres integracji może być rozszerzony o inne systemy branżowe np. systemy bezpieczeństwa.
SCADA Schemat

Neuron SCADA Server™​

Serwer SCADA przeznaczony do integracji wielu różnych systemów pomiarowych w dużych obiektach oraz zaawansowane narzędzie do realizacji strefowego systemu monitoringu dla sieci wielu obiektów rozproszonych (maksymalnie do 190).
Scroll to Top
Scroll to Top