BMS System zarządzania budynkami

System zarządzania budynkami​

Oferujemy zaawansowane rozwiązanie BMS (Building Management System) umożliwiające skuteczną integrację sieci obiektowych oraz urządzeń niezależnych producentów w architekturze Klient-Serwer. Oprogramowanie jest otwarte i wspiera otwarte standardy komunikacyjne występujące w budynkach. Jest bardzo proste w projektowaniu, intuicyjne w trakcie uruchamiania oraz bardzo wygodne w późniejszej eksploatacji. Zastosowane technologie, otwartość na różne standardy oraz wsparcie dla pracy grupowej, pozwoliły zyskać przewagę nad innymi produktami dostępnymi na rynku w zakresie integracji, skalowalności oraz cyberbezpieczeństwa.

System doskonale sprawdza się w obiektach już oddanych do użytku, remontowanych lub poddawanych termo-modernizacji (posiada dobre wsparcie dla standardów bezprzewodowych). Największe korzyści można uzyskać jednak przewidując system XBMS na etapie projektowania nowego budynku. Wspieramy projektantów w celu uzyskania pełnej integracji wszystkich systemów budynkowych, a w szczególności tych, które bezpośrednio odpowiadają za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz mediów. Jest to niezbędny warunek do pełnej kontroli efektywności energetycznej każdego obiektu.
Nadrzędnym celem wdrożenia systemu BMS jest uzyskanie pełnej kontroli nad infrastrukturą techniczną nadzorowanych obiektów. Swobodny dostęp do parametrów oraz wskaźników pochodzących z pomiarów umożliwia automatyzację oraz optymalizację parametrów eksploatacyjnych.

Synapse BMS Server™​

To rozwiązanie BMS przeznaczone do integracji instalacji ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zużycia mediów, oświetlenia oraz zasilania w pojedynczym obiekcie. Zakres integracji może być rozszerzony o inne systemy branżowe np. systemy bezpieczeństwa.
Schemat BMS

Neuron BMS Server™

Serwer przeznaczony do kompleksowej integracji wielu różnych systemów technicznych w dużych obiektach, oraz zaawansowane narzędzie do realizacji strefowego systemu monitoringu dla sieci wielu obiektów rozproszonych (maksymalnie do 190).
Rozproszony BMS

Wybrane wdrożenia BMS

Scroll to Top
Scroll to Top