BMS System zarządzania budynkiem

Otwarty System Zarządzania Budynkami

Oferujemy zaawansowane rozwiązanie BMS (Building Management System) umożliwiające skuteczną integrację sieci obiektowych oraz urządzeń niezależnych producentów w architekturze Klient-Serwer. Oprogramowanie jest otwarte i wspiera otwarte standardy komunikacyjne występujące w budynkach. Jest bardzo proste w projektowaniu, intuicyjne w trakcie uruchamiania oraz bardzo wygodne w późniejszej eksploatacji. Zastosowane technologie, otwartość na różne standardy oraz wsparcie dla pracy grupowej, pozwoliły zyskać przewagę nad innymi produktami dostępnymi na rynku w zakresie integracji, skalowalności oraz cyberbezpieczeństwa.

BMS – System zarządzania budynkiem

System BMS doskonale sprawdza się w obiektach już oddanych do użytku, remontowanych lub poddawanych termo-modernizacji (posiada dobre wsparcie dla standardów bezprzewodowych). Największe korzyści można uzyskać jednak przewidując system XBMS na etapie projektowania nowego budynku.
Wspieramy projektantów w celu uzyskania pełnej integracji wszystkich systemów budynkowych, a w szczególności tych, które bezpośrednio odpowiadają za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz mediów. Jest to niezbędny warunek do pełnej kontroli efektywności energetycznej każdego obiektu.

Nadrzędnym celem wdrożenia systemu BMS jest uzyskanie pełnej kontroli nad infrastrukturą techniczną nadzorowanych obiektów. Swobodny dostęp do parametrów oraz wskaźników pochodzących z pomiarów umożliwia automatyzację oraz optymalizację parametrów eksploatacyjnych.

Synapse BMS Server™​

To rozwiązanie BMS (Building Management System) przeznaczone do integracji instalacji ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zużycia mediów, oświetlenia oraz zasilania w pojedynczym obiekcie. Zakres integracji może być rozszerzony o inne systemy branżowe np. systemy bezpieczeństwa.

Schemat BMS

Neuron BMS Server™

Neuron BMS Server™ przeznaczony do kompleksowej integracji wielu różnych systemów technicznych w dużych obiektach, oraz zaawansowane narzędzie do realizacji strefowego systemu monitoringu dla sieci wielu obiektów rozproszonych (maksymalnie do 190).

Rozproszony BMS

Wybrane wdrożenia BMS system

BMS – System zarządzania budynkiem 

Oferujemy zaawansowane rozwiązanie systemu BMS, które stanowi klucz do skutecznej integracji sieci obiektowych oraz urządzeń producentów w architekturze typu Klient-Serwer. Oprogramowanie bazujące na otwartych standardach komunikacyjnych cechuje się prostotą w projektowaniu, intuicyjnością podczas uruchamiania oraz komfortem eksploatacji.

Czytaj więcej…

Nasze podejście do technologii, wsparcie dla pracy grupowej oraz otwartość na różnorodne standardy komunikacyjne pozwalają zaoferować system zarządzania budynkiem o wyjątkowej wartości w zakresie integracji, skalowalności czy cyberbezpieczeństwa.

Systemy BMS dostosowane do indywidualnych wymagań budynku

Nasze systemy BMS doskonale adaptują się do potrzeb obiektów już istniejących, remontowanych czy też poddawanych termomodernizacji. Współpracujemy również z projektantami nowych inwestycji. Dzięki temu już na etapie projektowania możemy zintegrować system BMS, co pozwala na pełną kontrolę efektywności energetycznej budynku.

BMS system – najważniejsze cele jego wdrożenia

Głównym celem wdrożenia systemu BMS jest umożliwienie przejęcia pełnej kontroli nad techniczną infrastrukturą nadzorowanych obiektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik uzyskuje swobodny dostęp do kluczowych wskaźników pomiarowych. To z kolei pozwala na automatyzację i optymalizację parametrów eksploatacyjnych.

Kompleksowy system BMS jest przeznaczony do zarządzania m.in. instalacjami ciepłowniczymi, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz monitorowania zużycia mediów w pojedynczych czy złożonych obiektach. Dzięki Neuron BMS Server istnieje możliwość kompleksowej integracja wielu różnorodnych systemów technicznych w dużych obiektach, a także zastosowanie zaawansowanego systemu monitoringu dla sieci rozproszonych.

System zarządzania budynkiem (BMS)- wyjątkowe możliwości techniczne

Integracja systemów budynkowych dzięki systemowi BMS pozwala na stały dostęp do aktualnych informacji z różnych urządzeń infrastruktury technicznej. Dzięki temu parametry pracy różnych instalacji mogą być automatycznie dostosowywane do potrzeb użytkowników oraz zoptymalizowane w celu osiągnięcia najwyższej efektywności energetycznej.

Systemy HVAC&R, kluczowe dla utrzymania komfortu termicznego w budynku, pozostają pod stałym nadzorem. To pozwala na wykrywanie oraz eliminację awarii, automatyczną regulację czy optymalizację parametrów pracy.

Scroll to Top
Scroll to Top