System Zarządzania Infrastrukturą Budynków

System zarządzania infrastrukturą techniczną budynków rozproszonych ​

Oferujemy system informatyczny do zarządzania infrastrukturą techniczną budynków w architekturze rozproszonej (Distributed Monitoring for Buildings Infrastructure). To rozwiązanie dedykowane dla dużych przedsiębiorstw oraz instytucji, pozwalające zarządzać infrastrukturą techniczną rozległej sieci budynków na terenie kraju. Najważniejszym celem wdrożenia systemu jest centralizacja nadzoru nad wieloma obiektami rozproszonymi na terenie kraju co umożliwia kontrolę ich kosztów eksploatacyjnych, optymalizację zużycia energii cieplnej i elektrycznej, zastąpienie ochrony fizycznej nadzorem elektronicznym oraz poprawę niezawodności oraz bezpieczeństwa ich eksploatacji. Podstawą tego rozwiązania jest hierarchiczna struktura integratorów realizujących przetwarzanie brzegowe w technologii eQuest™, pozwalająca przejąć lokalny nadzór nad instalacjami w budynkach dzięki szybkiej sieci światłowodowej oraz elastycznym metodom strefowej integracji w najbardziej ekonomiczny sposób. W ten sposób można integrować urządzenia z różnych branż, min. systemy bezpieczeństwa, zasilanie, media, węzły cieplne, klimatyzację, wentylację itd. umożliwiając strefową oraz centralną automatyzację.

Astro XBMS Server™

To serwer nadrzędny, który może kontrolować do 32 serwerów strefowych klasy Neuron w architekturze hierarchicznej. Odpowiada za obsługę komunikacji na poziomie strefowym, przetwarza oraz rejestruje dane z maksymalnie 6090 obiektów. Astro XBMS Server obsługuje równolegle aplikacje specjalizowane, realizujące usługi administracyjne LDAP, ewidencyjne, zarządzania uprawnieniami KD, RCP lub inne. Analogicznie jak inne serwery z eQuest™, może pracować w klastrze redundancji w celu zwiększenia poziomu niezawodności centralnego systemu zarzadzania.
XBMS Astro

Astro XBMS.Cloud™​

To rozwiązanie dedykowane do celów monitoringu infrastruktury wewnętrznej budynków, pozwalające rejestrować dane przesyłane w czasie rzeczywistym do serwera XBMS.Cloud przez moduły telemetryczne, IoT, sterowniki PLC lub integratory przetwarzania brzegowego Quantum Edge™. W prywatnej lub publicznej chmurze obliczeniowej dane są przetwarzane i agregowane w bazie danych a użytkownicy posiadający dostęp do konta XBMS.Cloud mogą śledzić trendy, wizualizację, analizować zgromadzone dane oraz korzystać z aplikacji specjalizowanych np. realizujących usługi ewidencyjne, zarządzania uprawnieniami KD, RCP lub inne. Serwer może wysyłać powiadomienia SMS lub e-mail o alarmach w oparciu o zdarzenia pochodzące z podłączonych urządzeń. Serwer XBMS.Cloud może być uruchomiony w usłudze kolokacji serwerów oferowanej przez różnych dostawców IT lub w usłudze wirtualnej Microsoft Azure lub Amazon Web Services.
Astro XBMS.Cloud
Przewiń do góry