DCIM System zarządzania Data Center​

System zarządzania Data Center​

W naszej ofercie posiadamy rozwiązanie DCIM (Data Center Infrastructure Management), rozwijane w oparciu o wieloletnie doświadczenia w integracji różnych typów Data Center. Oprogramowanie skutecznie integruje specjalistyczne urządzenia spotykane w serwerowniach: aparaturę kontrolno-pomiarową w poszczególnych torach, stany zabezpieczeń, liczniki, listwy iPDU, ZSR’y, STS,y, zasilacze awaryjne UPS oraz agregaty. Ponadto integruje pomiary środowiskowe tj. temperatury, wilgotności, zalania wodą, otwarcia i zamknięcia przegród, klimatyzację precyzyjną a także systemy bezpieczeństwa w zakresie wczesnej detekcji dymu, urządzeń gaśniczych oraz kontroli dostępu.

Oprogramowanie na serwerze pozwala kontrolować alarmy generowane przez urządzenia, umożliwiając utrzymanie infrastruktury w stanie ciągłości operacyjnej. Zdarzenia oraz odczytane pomiary mogą być na bieżąco rejestrowane w bazie danych oraz dokumentowane za pomocą wszechstronnych raportów.

Synapse DCIM Server™​

To rozwiązanie przeznaczone do monitoringu infrastruktury technicznej serwerowni. Serwer integruje oraz kontroluje aparaturę zasilającą, parametry środowiskowe, klimatyzację precyzyjną oraz systemy bezpieczeństwa w pojedynczym obiekcie. Oprogramowanie Synapse DCIM Server dostępne jest w dwóch wersjach:
  • Jako maszyna VMware  (Virtual Appliance)
  • Jako fizyczny serwer  (Computer Appliance)
DCIM

Synapse DCIM Server™​

To rozwiązanie przeznaczone do monitoringu infrastruktury technicznej serwerowni oraz narzędzie do realizacji scentralizowanych systemów monitoringu dla sieci wielu obiektów (maksymalnie do 190). Oprogramowanie Neuron DCIM Server dostępne jest w wersji jako fizyczny serwer (Computer Appliance).

Schemat DCIM sieci serwerowni
Przewiń do góry