Wybrane wdrożenia

Serwerownie PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to zarządcą narodowej sieci linii kolejowych odpowiedzialny za utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie tras przewoźnikom pasażerskim oraz towarowym.
Spółka prowadzi obecnie szeroko zakrojoną działalność inwestycyjną związaną z programem modernizacji linii kolejowych, którego celem jest pełna integracja polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. W kwietniu 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wdrożenie systemu ERTMS/GSM-R, której przedmiotem było zaprojektowanie oraz wybudowanie wraz z wyposażeniem i uruchomieniem infrastruktury ERTMS/GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ERTMS/ETCS poziom 2 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej E30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna”.

Wdrożenie

Realizacja centralnego systemu monitoringu sieci serwerowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Alarmy ze wszystkich monitorowanych obiektów: Poznań, Wrocław, (docelowo więcej lokalizacji) przesyłane są do centralnego serwera zlokalizowanego w OC1 w Warszawie.​

Monitoring systemów bezpieczeństwa z obiektów rozproszonych zrealizowano w oparciu o Neuron BMS Server.

Na bieżąco analizowane są alarmy zgłaszane przez centrale alarmowe oraz podsystemy zasilania lub kontroli dostępu. Każdy obiekt posiada własne sceny monitoringu i w przypadku wystąpienia alarmu, system automatycznie ładuje scenę do interfejsu, wskazując źródło alarmu.

Scroll to Top
Scroll to Top