PSIM System Zarządzania Bezpieczeństwem​

System zarządzania bezpieczeństwem​

Nasze oprogramowanie PSIM (Physical Security Information Management) bazuje na ponad 15-letnim doświadczeniu w praktycznej realizacji monitoringu systemów zabezpieczenia technicznego w różnych typach obiektów, we współpracy z integratorami oraz wykorzystaniem popularnych produktów renomowanych firm.
Szczególny nacisk położyliśmy na integrację oraz automatyzację czynności związanych z procesem definiowania alarmów, procedur postępowania oraz opracowanie czytelnej wektorowej wizualizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku integracji wielu central obsługujących setki lub tysiące czujników. Zdecydowana większość czynności instalacyjnych została sprowadzona do elastycznego stosowania wcześniej przygotowanych szablonów. Oprogramowanie zostało sprawdzone w różnych konfiguracjach na różnych typach obiektów, wraz z integracją systemów z branż BMS oraz energetycznej EMS.

Synapse PSIM Server™​

To rozwiązanie pozwalające na integrację i monitoring systemów ochrony technicznej SSP, SSWiN, SKD, DSO oraz CCTV zlokalizowanych w pojedynczym obiekcie. Oprogramowanie Synapse PSIM Server dostępne jest w dwóch wersjach:

  • Jako maszyna Hyper-V  (Virtual Appliance)
  • Jako fizyczny serwer  (Computer Appliance)
XBMS PSIM

Neuron PSIM Server™

To rozwiązanie przeznaczone dla dużych obiektów oraz rozległych sieci obiektów, gdzie obok integracji systemów ochrony technicznej konieczna jest dodatkowa integracja systemów HVAC, oświetlenia oraz aparatury elektroenergetycznej. Neuron PSIM Server może być wykorzystany do monitoringu wielu obiektów w architekturze rozproszonej, przy czym jeden serwer może integrować i monitorować maksymalnie do 190 obiektów.

Skarbiec PSIM Server™​

Skarbiec
To rozwiązanie przeznaczone dla obiektów specjalnych oraz rozległych sieci obiektów w zakresie integracji systemów ochrony technicznej. Skarbiec PSIM Server może być wykorzystany do monitoringu wielu obiektów w architekturze rozproszonej, przy czym jeden serwer może integrować i monitorować maksymalnie do 190 obiektów.
Scroll to Top
Scroll to Top