PSIM System Zarządzania Bezpieczeństwem​

Otwarty System Zarządzania Bezpieczeństwem​

Nasze oprogramowanie PSIM (Physical Security Information Management) bazuje na ponad 15-letnim doświadczeniu w praktycznej realizacji monitoringu systemów zabezpieczenia technicznego w różnych typach obiektów, we współpracy z integratorami oraz wykorzystaniem popularnych produktów renomowanych firm.
Szczególny nacisk położyliśmy na integrację oraz automatyzację czynności związanych z procesem definiowania alarmów, procedur postępowania oraz opracowanie czytelnej wektorowej wizualizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku integracji wielu central obsługujących setki lub tysiące czujników. Zdecydowana większość czynności instalacyjnych została sprowadzona do elastycznego stosowania wcześniej przygotowanych szablonów. Oprogramowanie zostało sprawdzone w różnych konfiguracjach na różnych typach obiektów, wraz z integracją systemów z branż BMS oraz energetycznej EMS.

Synapse PSIM Server™​

To rozwiązanie pozwalające na integrację i monitoring systemów ochrony technicznej SSP, SSWiN, SKD, DSO oraz CCTV zlokalizowanych w pojedynczym obiekcie. Oprogramowanie Synapse PSIM Server dostępne jest w dwóch wersjach:

  • Jako maszyna Hyper-V  (Virtual Appliance)
  • Jako fizyczny serwer  (Computer Appliance)
XBMS PSIM

Neuron PSIM Server™

To rozwiązanie przeznaczone dla dużych obiektów oraz rozległych sieci obiektów, gdzie obok integracji systemów ochrony technicznej konieczna jest dodatkowa integracja systemów HVAC, oświetlenia oraz aparatury elektroenergetycznej. Neuron PSIM Server może być wykorzystany do monitoringu wielu obiektów w architekturze rozproszonej, przy czym jeden serwer może integrować i monitorować maksymalnie do 190 obiektów.

Aplikacje specjalizowane

Oferujemy możliwość opracowania specjalizowanego oprogramowania (tzw. modułów aplikacyjnych), działających w środowisku administracyjnym serwerów klasy Synapse, Neuron lub Astro. Moduły aplikacyjne mogą realizować różne zadania w zależności od potrzeb Użytkowników. Wspólną cechą modułów aplikacyjnych jest możliwość dostępu do centralnej bazy danych SQL, gdzie gromadzone są informacje np. o pracownikach lub inne dane przesyłane z różnych drajwerów np. KD, SSWiN itd.

ATSKD - (ATS Kontrola Dostępu)

To moduł aplikacyjny ściśle współpracujący z drajwerem do systemu kontroli dostępu ATS firmy UTC Fire & Security. Dostarcza kompleksowego rozwiązania do zarządzania sterownikami kontroli dostępu ATS w architekturze rozproszonej. Umożliwia nadawanie uprawnień dostępu pracownikom w skali korporacyjnej do pomieszczeń w obiektach na terenie całego kraju.

CERPiO - (Centralna Ewidencja Ruchu Pojazdów i Osób)​

To rozbudowany moduł aplikacyjny, którego zadaniem jest identyfikacja oraz ewidencja osób a także pojazdów przekraczających bramy terenu chronionego w oparciu o system kontroli dostępu oraz kamery CCTV. System zarządza awizacjami, wystawia dokumenty przewozowe.

SAZB - (System Automatycznego Zamykania Budynku)

To zaawansowany moduł aplikacyjny, którego głównym zadaniem jest monitorowanie obecności osób w oparciu o systemy SSWiN, SKD oraz CCTV a następnie sterowanie systemami DSO oraz SKD w taki sposób aby skutecznie doprowadzić do automatycznego zamknięcia budynku.

System PSIM – skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem

Oprogramowanie PSIM pozwala na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem w danym obiekcie lub grupie obiektów. Pracujący w naszej firmie specjaliści zadbają nie tylko o pomoc we wdrożeniu systemu, ale również wyjaśnią zleceniodawcy szczegółowe zasady obsługi PSIM. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.
Czytaj więcej…Integracja PSIM jest istotnym aspektem dbania o bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. Warto mieć na uwadze, że nasza usługa nie polega jedynie na instalacji przygotowanego oprogramowania, ale również na radzeniu sobie z innymi problemami i indywidualnymi potrzebami klientów.

System zarządzania bezpieczeństwem – skuteczność i większa kontrola

Wdrożenie systemu PSIM wiąże się z szeregiem korzyści, dzięki którym obiekty będą odpowiednio chronione. To przełoży się na pełną świadomość sytuacyjną. Dzięki rozwiązaniu można zyskać optymalny poziom bezpieczeństwa nie tylko w jednym, ale we wszystkich budynkach, a tym samym większą ochronę pracy w wyniku nieprzerwanego działania systemu. Co więcej, dzięki wsparciu z naszej strony można pracować w rozległej oraz różnorodnej strukturze. Natomiast zarządzanie bezpieczeństwem staje się zdecydowanie łatwiejsze, w wyniku zwiększenia zakresu kontroli w tym zakresie.

PSIM, systemy – profesjonalizm i zaangażowanie

Oprogramowanie PSIM jest doskonałym rozwiązaniem, które elastycznie dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, uzgadniając z nimi wszelkie detale, by całość mogła funkcjonować efektywnie i zgodnie z założeniami oraz oraz wymaganiami. Podczas współpracy udzielamy wielu cennych wskazówek i porad mających na celu rozwianie pojawiających się wątpliwości oraz wprowadzenie zleceniodawcy w świat innowacyjnych, zaawansowanych technologii. Do każdego projektu podchodzimy z maksymalną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. W wyniku wdrażania zaproponowanych przez nas środków klient zyskuje podgląd zdarzeń. Dzięki temu w razie zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji można szybko podjąć właściwe kroki.

System zarządzania bezpieczeństwem

Wprowadzając system PSIM można nie tylko zyskać wysoki poziom niezawodności, ale również poprawę bezpieczeństwa w wyniku silnej integracji poszczególnych urządzeń. Dzięki rozwiązaniu możliwa jest obsługa zarówno jednego obiektu, jak i wielu rozproszonych. Natomiast automatyzacja procesu pozwala na uniknięcie szeregu błędów.
Scroll to Top
Scroll to Top