Skutecznie zarządzaj infrastrukturą wewnętrzną budynków!

Za pomocą XBMS można realizować rozległe systemy zarządzania dla różnych branżowo instalacji technicznych. Z jednego miejsca można monitorować stan central wentylacyjnych, węzłów ciepła, zużycie energii elektrycznej lub zarządzać uprawnieniami kontroli dostępu we wszystkich nadzorowanych budynkach na terenie kraju.
Rozwiązanie XBMS posiada wszystko, co jest niezbędne do kompleksowej integracji — elastyczne metody, specjalizowane moduły aplikacyjne oraz usługi do nadzoru i wizualizacji. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które może być bardzo szybko dostosowane do skali każdego budynku lub sieci obiektów a następnie wdrożone zdalnie. 

Niezależnie od tego jakie urządzenia posiadasz, pomożemy Ci rozwiązać problemy integracyjne, doradzimy jak w ekonomiczny sposób kontrolować infrastrukturę techniczną, która jest już zainstalowana w Twoich budynkach.

System XBMS pozawala znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne budynków oraz uprościć obsługę skomplikowanych urządzeń. Stan infrastruktury może być w szybki sposób kontrolowany np. w celu oszczędzania energii oraz na bieżąco dokumentowany.

Kontroluj zużycie energii cieplnej, elektrycznej oraz mediów we wszystkich zarządzanych obiektach.​​​

Największe korzyści ekonomiczne można uzyskać wdrażając XBMS w celu objęcia pełnej kontroli nad zużyciem energii oraz mediów. Jest to możliwe zarówno w przypadku nowo budowanych lub modernizowanych obiektów jak i w tych już oddanych do eksploatacji dzięki rozwiązaniom bezprzewodowym.

Dane z liczników, czujników obecności, odczyty parametrów środowiskowych itd. to źródło informacji dla systemu optymalizacji, który na podstawie harmonogramów steruje źródłami ciepła, głowicami termostatycznymi, centralami wentylacyjnymi oraz innymi odbiornikami w celu ograniczenia strat energii.

Wdrożenie odpowiednich procedur automatyzacji oraz odpowiednio dobrane do specyfiki obiektu harmonogramy, pozwalają ograniczyć do minimum straty energii elektrycznej generowane przez zbędne oświetlenie.

Wcześniej reaguj na zagrożenia dla ciągłości działania kluczowej infrastruktury.​

Wdrożenie systemu XBMS dostarczy Ci szeregu korzyści ekonomicznych oraz logistycznych, umożliwiając redukcję do minimum roli fizycznego nadzoru na rzecz nadzoru elektronicznego.

System alarmowania oraz powiadamiania pozwoli Ci szybciej reagować na problemy związane z działaniem infrastruktury kluczowej. Ma to szczególne znaczenie w obiektach typu Data Center lub np. w szpitalach.
Bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń pozwala skrócić przestoje spowodowane awariami, umożliwia lepszą kontrolę nad realizacją harmonogramu przeglądów serwisowych, upraszcza procedury ewidencyjne, sprawozdawcze oraz kontrolne.

Z jednego miejsca nadzoruj uprawnienia użytkowników do przejść, pomieszczeń oraz obiektów.​

Oprogramowanie XBMS umożliwia pełną kontrolę systemów zabezpieczenia technicznego. Nadawanie pracownikom uprawnień dostępu do przejść oraz pomieszczeń we wszystkich nadzorowanych obiektach, odbywa się z poziomu centralnego oprogramowania administracyjnego.
Wdrożenie odpowiednich procedur postępowania oraz powiązanie zdarzeń alarmowych ze strumieniami wideo z kamer CCTV, pozwalaj na wstępną weryfikację, ograniczają do minimum ilość fałszywych alarmów oraz wymuszają właściwe dokumentowanie wszystkich pojawiających się incydentów.

XBMS to rodzina serwerów do realizacji lokalnych oraz rozproszonych systemów monitoringu o różnej skali. Zastosowanie współczesnych technologii internetowych pozwoliło uzyskać produkty o unikalnych właściwościach

Internet​

Serwery od podstaw zaprojektowane do pracy w środowisku Internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Pozwalają w pełni wykorzystać potencjał jaki dostarcza globalna sieć oraz urządzenia mobilne.

Integracja​

Łączenie sieci oraz urządzeń nigdy przedtem nie było tak proste. Obsługa szerokiej gamy otwartych protokołów komunikacyjnych oraz elastyczna topologia, ułatwia projektowanie systemów w nowych obiektach oraz integrację infrastruktury w budynkach już istniejących.

Otwartość​

Dostępność środowisk programistycznych języków iBASIC oraz eXML, umożliwia dowolne przetwarzanie oraz obsługę logiki zdarzeń, pozwalając jednocześnie na programowanie złożonych funkcji monitoringu. Dostęp do środowiska SDK pozwala programistom tworzyć własne drajwery komunikacyjne oraz webowe aplikacje specjalizowane.

Niezawodność

Serwery mogą pracować w klastrze, zapewniającym automatyczną redundancję oprogramowania. Jest to szczególnie ważne w rozbudowanych systemach monitoringu, składających się z kilkudziesięciu lub kilkuset monitorowanych obiektów, gdzie awaria jednego węzła może sparaliżować pracę całego systemu lub znacznej jego części.

Skalowalność

Rodzina serwerów X BMS ułatwia projektowanie systemów monitoringu o różnej skali oraz przeznaczeniu za pomocą jednej, spójnej technologii informatycznej. Serwery X BMS to także narzędzia do realizacji centralnego systemu nadzoru o charakterze hierarchicznym, do monitoringu wielu obiektów rozproszonych.

Niezależność​

Projektanci mają pełną swobodę wyboru urządzeń oraz systemów pochodzących od różnych dostawców. W ten sposób system nadzoru nie uzależnia od producenta określonych rozwiązań.

XBMS Otwarty System Zarządzania Infrastrukturą budynków

BMS

System Zarządzania Budynkami

Oferujemy zaawansowane rozwiązanie BMS (Building Management System) umożliwiające skuteczną integrację sieci obiektowych oraz urządzeń niezależnych producentów w architekturze Klient-Serwer.​

PSIM

System Zarządzania Bezpieczeństwem​

Nasze oprogramowanie PSIM (Physical Security Information Management) bazuje na ponad 10-letnim doświadczeniu w praktycznej realizacji monitoringu systemów zabezpieczenia technicznego w różnych typach obiektów z udziałem różnych integratorów.

EMS

System Zarządzania Energią

Oferujemy rozwiązanie BEMS (Building Energy Management System) umożliwiające integrację urządzeń składających się na infrastrukturę energetyczną budynków.​​

DCIM

System Zarządzania Data Center​

Oferujemy rozwiązanie DCIM (Data Center Infrastructure Management), bazujące na naszym doświadczeniu w integracji różnych typów Data Center.​

SCADA

System SCADA​

Oferujemy rozwiązanie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) przeznaczone do realizacji przemysłowych systemów nadzoru w oparciu o sterowniki PLC różnych producentów.​​

System Zarządzania Infrastrukturą

System Zarządzania Infrastrukturą Budynków​

Oferujemy Państwu system informatyczny do zarządzania infrastrukturą techniczną budynków rozproszonych (Distributed Monitoring for Buildings Infrastructure)​​

Aplikacje specjalizowane

Aplikacje specjalizowane​​

Oferujemy możliwość opracowania specjalizowanego oprogramowania (tzw. modułów aplikacyjnych), działających w środowisku administracyjnym serwerów klasy Synapse, Neuron lub Astro.​​​

Integratory XBMS

Integratory XBMS​

Oferujemy zespolone integratory sygnałów cyfrowych, analogowych oraz magistral w postaci prefabrykowanych rozdzielnic lub kompaktowych szafek elektroinstalacyjnych wyposażonych w automatykę.​​

Oferujemy kompleksowe usługi towarzyszące realizacji systemów:
BMS, PSIM, BEMS, DCIM, SCADA.

Wybrane wdrożenia

BMS na stadionie

Stadion Miejski im. Kazimierza Górskiego w Płocku

W marcu 2023r. w wyniku zawarcia umowy z PKN Orlen obiekt uzyskał na okres 5 lat komercyjną nazwę „Orlen Stadion”. Stadion Miejski w sposób istotny zmienił jakość organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w mieście Płock.

Terminal Portu Lotniczego w Szymanach

Terminal Portu Lotniczego w Szymanach

Lotnisko Olsztyn-Mazury to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym jak i czarterowym.​

Szyperska Office Center

Szyperska Office Center

Szyperska Office Center to nowoczesny budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu starego portu rzecznego u zbiegu ulic Szyperskiej i Estkowskiego w Poznaniu.

Dworzec Główny w Bydgoszczy

Dworzec Główny w Bydgoszczy

To jeden z największych dworców kolejowych w Polsce oraz największy w województwie kujawsko-pomorskim. Według klasyfikacji PKP, ma najwyższą kategorię Premium.

Quantum Controls Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji oprogramowania do lokalnego oraz rozproszonego zarządzania budynkami. Skutecznie integrujemy instalacje HVAC&R, AKPiA oraz systemy zabepieczeń technicznych. W tym celu stworzyliśmy i od 20 lat stale rozwijamy innowacyjną technologię eQuest™.

Produkty korzystające z oprogramowania eQuest™ to rodzina serwerów XBMS™, przeznaczona do realizacji systemów nadzoru infrastruktury wewnętrznej w pojedynczych obiektach różnej wielkości lub wielu obiektów w architekturze rozproszonej. To kompleksowe i otwarte rozwiązanie, ułatwiające projektowanie systemów monitoringu o różnym przeznaczeniu za pomocą jednej, spójnej technologii informatycznej.​
Serwery XBMS™, koncentratory RSM i KSM oraz IoT to doskonałe narzędzia do realizacji centralnych systemów nadzoru o charakterze rozproszonym, obejmujących monitoringiem setki obiektów zlokalizowanych na terenie kraju. Pozwalają skutecznie zarządzać infrastrukturą budynków przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału jaki dostarcza Internet oraz urządzenia mobilne.​

Cel

Celem działalności firmy jest ciągły rozwój specjalistycznego oprogramowania do zarządzania instalacjami budynkowymi oraz dostarczanie dla partnerów branżowych rozwiązań profilowanych w oparciu o system klasy UNIX i technologię eQuest™.

Usługi​

Oprócz rozwoju oprogramowania, firma prowadzi wsparcie techniczne oraz szkolenia dla biur projektowych, kompleksowo wspomaga realizację systemów: BMS, PSIM, EMS, DCIM oraz SCADA we współpracy z partnerami branżowymi we wszystkich typach obiektów.​

OEM

Spółka dostarcza ponadto profilowane rozwiązania OEM dla producentów urządzeń automatyki, HVAC, energetycznych lub systemów bezpieczeństwa. Rozwiązania te są dystrybuowane w sieciach sprzedaży partnerów pod różnymi markami handlowymi.​

Kontakt

Adres

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 lok. 216
15-111 Białystok, POLAND

Email

info@bms.pl

Scroll to Top
Scroll to Top