Wybrane wdrożenia

Dworzec Główny w Bydgoszczy

To jeden z największych dworców kolejowych w Polsce oraz największy w województwie kujawsko-pomorskim. Według klasyfikacji PKP, ma najwyższą kategorię Premium.
W latach 2014–2015 dokonano kompleksowej przebudowy wg projektu opracowanego przez Allplan Sp. z o.o. Odrestaurowano stary dworzec wyspowy oraz wybudowano nowy 5-kondygnacyjny budynek zewnętrzny przy ulicy Zygmunta Augusta o szklanej fasadzie, powierzchni 3409 m2 oraz kubaturze 40.065 m3. Pomiędzy kondygnacjami znalazł się prześwit, odsłaniający odrestaurowany budynek starego dworca wyspowego. Na najwyższej kondygnacji nowego dworca mieszczą się biura a na najniższej dziewięć kas biletowych oraz tunel podziemny prowadzący na perony, które zostały podwyższone do wysokości 55 cm a znajdujące się przy zabytkowym budynku dworca wyspowego perony 3 i 4 do poziomu 10 cm.

Wdrożenie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do monitoringu systemów automatyki HVAC, zużycia mediów, zasilania, (aparatury w rozdzielni RGNN, analizatorów, SZR), oświetlenia, liczników mediów.​

W budynku zrealizowano centralny system monitoringu XBMS, w oparciu o NEURON BMS Server. Integracja objęła podsystemy techniczne wentylacji, klimatyzacji, węzła cieplnego, agregatu wody lodowej, oświetlenia oraz zasilania (UPS'y, SZR'y, analizatory prądu, liczniki zużycia mediów itp.).

Scroll to Top
Scroll to Top