Wybrane wdrożenia

Terminal Portu Lotniczego w Szymanach

Lotnisko Olsztyn-Mazury to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym jak i czarterowym.​
Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięga 500000 osób. Na terenie lotniska znajduje się terminal pasażerski o łącznej powierzchni 6800 m2, przeznaczony do obsługi krajowego oraz międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Budynek został zaprojektowany w nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Elementy architektoniczne z desek imitujące pomosty – nawiązują do mazurskich jezior poprzecinanych drewnianymi kładkami. Wejścia i wyjścia do terminala przypominają formę mazurskich domów wykonanych z drewna a słupy w kształcie korony drzew, to tylko niektóre z elementów architektonicznych budynku wpisane w mazurski krajobraz.

Wdrożenie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS oraz SMS do monitoringu systemów automatyki HVAC, zużycia mediów, zasilania, aparatury w rozdzielniach (analizatorów, SZR'ów), oświetlenia, liczników mediów, SAP, KD, DSO, CCTV.​​

W budynku, zrealizowano centralny system monitoringu BMS oraz SMS, w oparciu o NEURON BMS Server. Struktura integracji systemów zainstalowanych w budynku terminala oraz lokalnym data center obejmuje urządzenia energetyczne (agregat, aparaturę w RGNN), HVAC, oświetlenie, SAP, SSWiN, KD oraz CCTV. Budynek został podzielony na trzy logiczne segmenty, w których zamontowano lokalne szafy sterująco monitorujące XBMS RSM, zbierające sygnały cyfrowe oraz analogowe i sterujące balastami DALI opraw oświetleniowych.​

Scroll to Top
Scroll to Top