Wybrane wdrożenia

IMiGW w Warszawie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to jednostka badawczo-rozwojowa, utworzona uchwałą Rady Ministrów w grudniu 1972 roku przez połączenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego oraz Instytutu Gospodarki Wodnej.
Do głównych zadań IMiGW należy prowadzenie systematycznych pomiarów oraz obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. W związku z tym Instytut zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe oraz obserwacyjne, celem zaspokajania potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa.

Wdrożenie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do monitoringu systemów automatyki w serwerowni instytutu.

Centrum przetwarzania danych IMiGW w Warszawie, zostało objęte monitoringiem w zakresie: klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji, UPS, agregatu, analizatorów prądu oraz aparatury elektrycznej w rozdzielni głównej NN w oparciu o Neuron BMS Server. Monitoringiem objęto także centralę alarmową.​

Scroll to Top
Scroll to Top