Wybrane wdrożenia

Elektrownia Połaniec

Elektrownia Połaniec, obecnie GDF SUEZ Energia Polska S.A., to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, położony we wsi Zawada koło Połańca.
Elektrownia posiada osiem bloków energetycznych po 225 MW o łącznej mocy 1800 MW brutto. Rocznie produkuje około 9 TWh energii elektrycznej. W trakcie transportu miału węglowego do bloku za pomocą przenośników taśmowych tworzy się pył węglowy, który jest wyjątkowo łatwopalny. Rozgrzewanie się elementów tocznych, w skutek tarcia łożysk lub rolek przenośników, może doprowadzić do zapłonu mieszanki węglowo-powietrznej.

Wdrożenie

Monitorowanie temperatur łożysk przenośników taśmowych w strefie zagrożenia wybuchem pyłów lub gazów za pomocą liniowego pomiaru temperatury DTS (Distributed Temperature Sensing).​

W elektrowni zastosowano monitoring centrali DTS w oparciu o Neuron BMS Server. Podstawowym zadaniem interfejsu monitoringu było umożliwienie operatorom szybkiej i precyzyjnej lokalizacji podzespołów przenośnika, które zaczynają się przegrzewać. Problem został rozwiązany przy pomocy odpowiednio zaprogramowanych funkcji lokalizacyjnych, automatycznie synchronizujących ekstrema funkcji z fizycznym położeniem podzespołu.

Scroll to Top
Scroll to Top