Wybrane wdrożenia

Serwerownie Exatel S.A.

Exatel S.A. powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch operatorów telekomunikacyjnych: Tel-Energo i Telbanku, działających pierwotnie w branży bankowości, finansów i energetyki.
Obecnie to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, dostarczający rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej. Spółka należy do GK PGE, największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego z kapitałem przekraczającym pół mld. zł. Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponuje najkrótszą drogą optyczną, łączącą strategiczny europejski punkt wymiany ruchu we Frankfurcie nad Menem z Moskwą. Dzięki temu może zapewnić najmniejsze opóźnienia czasowe w przesyłaniu pakietów danych.

Rozwiązanie

Realizacja centralnego monitoringu Systemów bezpieczeństwa w obiektach serwerowni rozproszonych na terenie całego kraju.​

Integracją objęto systemy: SAP, KD, SSWiN oraz CCTV w 45 obiektach o różnej wielkości.

Scroll to Top
Scroll to Top