System Sygnalizacji Pożaru (SSP) – jak działa?

System Sygnalizacji Pożaru jest systemem składającym się ze zbioru urządzeń, dzięki którym możemy wykryć zagrożenie oraz powiadomić odpowiednie służby w celu przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się ognia. W poniższym tekście zamieściliśmy odpowiedzi na pytania – jak działa SSP i co warto na jego temat wiedzieć?

System SAP – co to? Objaśnienie zagadnienia

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP, SAP) wykorzystywane są w celu wykrycia zagrożenia pożarowego, a następnie zasygnalizowania oraz powiadomienia o jego zaistnieniu odpowiednich służb, czyli straży pożarnej. Dzięki funkcjom sterującym, zapewniającym sprawną ewakuację oraz zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, cały proces przebiega efektywnie.

Działanie SSP przyczynia się do ograniczenia strat nie tylko materialnych, ale co ważniejsze ludzkich wynikających z jednego z największych zagrożeń, jakim niewątpliwie jest dla nas pożar.

Systemy SSP – jakie zawiera elementy? Jak działa?

Podstawowym elementem każdego System Sygnalizacji Pożarowej jest centrala SAP, która odpowiada za odbieranie sygnału od czujek, analizuje dane, by przekazać sygnał do kolejnych, niemniej istotnych podzespołów. Zazwyczaj centrala wyposażona jest w czytelny wyświetlacz, dzięki któremu personel może ją obsługiwać.

Do pozostałych części Systemu Sygnalizacji Pożaru możemy zaliczyć czujniki dymu, temperatury, wykrywające zagrożenie oraz przekazujące tę informację do centrali. Kolejnymi elementami SSP są sygnalizatory dźwiękowe i optyczne, które alarmują o zdarzeniu, a także ręczne ostrzegacze pożarowe, umożliwiające ręczne uruchomienie SSP po zaobserwowaniu niebezpieczeństwa.

Gdzie należy zamontować SSP?

Do obiektów, w których konieczne jest zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru, zaliczamy zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne, które są określone przez ustawodawcę. Wśród nich znajdują się między innymi wielokondygnacyjne garaże podziemne, szpitale i sanatoria z liczbą miejsc ponad 200, stacje metra czy teatry (ponad 300 miejsc) i kina (ponad 600 miejsc). Zazwyczaj już na etapie budowy inwestorzy decydują się na montaż urządzenia, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budowli po jej ukończeniu.

Jaki system prócz SSP warto wybrać?

Jednym z najciekawszych, nowoczesnych oprogramowań, na jakie powinniśmy się zdecydować jako właściciele firm czy inwestorzy budowlani, jest system PSIM, umożliwiający sprawne zarządzanie bezpieczeństwem w obiekcie bądź grupie obiektów. To znakomite rozwiązanie dla każdego z nas, kto stawia na innowacyjność oraz skuteczność. Wprowadzając PSIM, możemy zyskać nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również wysoki poziom niezawodności.

Komu powierzyć wdrożenie PSIM?

Decydując się na inwestycję w system PSIM, warto zapoznać się z ofertą zamieszczoną na naszej stronie internetowej. Zajmujemy się zarówno instalacją przygotowanego oprogramowania, jak i doradztwem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności, by klient był w pełni usatysfakcjonowany z podjętej z nami współpracy.

Scroll to Top
Scroll to Top